Methodiek

Methodiek

Walking In Your Shoes is een moderne techniek. Gewaarwording en beweging gaan hand in hand.  Door vraagstukken of personen "te lopen", komt men op een hoger niveau van inzicht en bewustwording en een dieper niveau van mededogen.   

WIYS begint met een gesprek waarin het vraagstuk of thema wat gelopen gaat worden wordt uitgediept. De begeleider bakent het thema af of bepaalt samen met de inbrenger de intentie van de vraag. Ook wordt vastgesteld of de persoon zelf loopt of meer behoefte heeft aan een representant. Bij trauma's en vraagstukken rondom ziekte en gezondheid wordt vaak gekozen voor een representant die het probleem loopt en de persoon zelf die de oplossing loopt. Ook in een organisatiesetting worden organisatieproblemen of teamproblemen door een representant uitgediept en loopt de inbrenger de oplossing of gewenste interventies. 

Een representant of de persoon zelf beweegt zich vervolgens door de ruimte en benoemt de gevoelens en emoties die omhoog komen. Door het lopen komt de representant op steeds diepere niveaus van gewaarwording. De representant zakt als het ware steeds door een sluier en er worden nieuwe samenhangen duidelijk. Hierin herkennen we overeenkomsten met familie-opstellingen. Familie-opstellingen richten zich echter op het systeem en verandering in dat systeem, terwijl Walking In Your Shoes zich richt op het dieper leren snappen van het te lopen thema of probleem en ervaart op een diep niveau een oplossing of helende beweging.

Het verborgene wordt zichtbaar en onbewuste motivaties en verbanden helder. Langgetorste zorgen en problemen worden lichter. Walking In Your Shoes geeft helderheid en innerlijke rust. Naast het lopen van vragen, zorgen en personen wordt het steeds duidelijker dat het lopen van wensen en verlangens, toekomst en bestemming, ziekten en beterschap een diepe helende werking hebben op de inbrenger van de vraag.

Walking In Your Shoes wordt bij voorkeur in een groep beoefend, maar kan ook in een op een coaching worden toegepast.

 

 

Deze twee videos laten de ontdekker en ontwikkelaar Joseph Culp aan het woord:

Korte introductie van Walking in Your shoes door Joseph Culp

 

Interview van Chris Assel met Joseph Culp.