Resultaten

Resultaten

Door de methodiek van Walking In Your Shoes te hanteren, word je niet helderziend. Al lijkt het er soms wel op. De ervaringen en inzichten zijn vooral heel intens en overweldigend te noemen. WIYS heeft de bedoeling personen die gelopen worden dieper en beter te begrijpen, achtergronden, omstandigheden en motieven te zien. Een Loop raakt de inbrenger van de vraag diep. Door het diepe gevoel van mededogen ontstaat beweging en verandering.

Mensen die vaker thema's en vraagstukken hebben ingebracht voor "een loop",voelen zich begrepen en erkend. Ze ervaren een diep gevoel van mededogen. Walking In Your shoes levert vaak nieuwe inzichten op en een blik op datgene wat tot dan toe verborgen is gebleven. En dat levert nieuwe mogelijkheden op om te handelen. Vastgelopen relaties komen in beweging. Zorgen worden lichter. De toekomst kan weer schijnen. Gebeurtenissen uit het verleden verliezen hun schaduw. Ziektes onthullen hun waarschuwende vinger. Signalen en informatie van een dieper niveau van weten maken zich bekend.

 In een organisatiesetting worden vraagstukken verhelderd: wat is als leidinggevende mijn diepste hulpbron? Wat is de onderstroom in het team? Wat is de volgende stap voor dit team? Hoe kotm het team uit een impasse? Waaruit bestaat de weerstand tegen deze verandering? Hoe versterken we de vitaliteit van dit team, afdeling, organisatie? Hoe kunnen we cultuurverandering faciliteren?

 

 WIYS Congres Hannover 2017: Walking the Archetypes of the Self